عنوان : بررسی عددی اثرات استفاده از میکروپایل ها( ریز شمع ها) بر پاسخ بستر خاک

نویسنده یا نویسندگان : سید رحمت اله موسوی رجا - منصور پرویزی
موضوع : میکروپایل
محل انتشار : دومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران
تاریخ انتشار : 26 آذر 1394
قیمت : رایگان

عنوان : بهسازی بستر پی با استفاده از ریزشمع ها میکروپایل مطالعه موردی هتل الزهرا

نویسنده یا نویسندگان : دانیال محمدزادشادمهری - بهنام قربانی - امیر زبیدی - حمید رجایی
موضوع : میکروپایل
محل انتشار : کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
تاریخ انتشار : 23 آذر 1394
قیمت : رایگان

عنوان : بررسی و تحلیل مقاوم سازی فونداسیون ساختمان مسکونی با استفاده از گزینه پی بندی به روش میکروپایل

نویسنده یا نویسندگان : سعید قاسمی - قادر روحی جناقرد -عباسعلی پورمحمد
موضوع : میکروپایل
محل انتشار : چهارمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
تاریخ انتشار : 14 آبان 1394
قیمت : رایگان

عنوان : بررسی عددی تأثیر تغییر زاویه اصطکاک داخلی خاک و طول میکروپایل، درخاک های ماسه ای

نویسنده یا نویسندگان : سید اکبر منصوریان - منصور پرویزی
موضوع : میکروپایل
محل انتشار : دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
تاریخ انتشار : 23 مهر 1394
قیمت : رایگان

عنوان : ارزیابی رفتار لرزه ای میکروپایلهای مایل با نرم افزار PLAXIS

نویسنده یا نویسندگان : سید مهدی رادقی مهرجو
موضوع : میکروپایل
محل انتشار : دومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک و مهندسی لرزه ای شهری
تاریخ انتشار : 18 شهریور 1394
قیمت : رایگان

عنوان : تأثیر تغییر سطح آب زیر زمینی بر نشست گروه میکروپایل در خاک های چسبنده و غیر چسبنده

نویسنده یا نویسندگان : سید مرتضی مرندی - مرضیه خسروی
موضوع : میکروپایل
محل انتشار : کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیرساخت های شهری
تاریخ انتشار : 08 مرداد 1394
قیمت : رایگان

عنوان : ارزیابی فنی اقتصادی ساخت دکل برق فشار قوی به وسیله میکروپایل و روشهای معمول

نویسنده یا نویسندگان : مهدی مهدوی عادلی - سعید قدیم نژاد
موضوع : میکروپایل
محل انتشار : کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیرساخت های شهری
تاریخ انتشار : 08 مرداد 1394
قیمت : رایگان

عنوان : مدلسازی و استفاده از میکروپایل جهت افزایش ظرفیت باربری شالوده ها

نویسنده یا نویسندگان : عاطفه ایرانمنش - سید مرتضی مرندی - محمد بهرامی
موضوع : میکروپایل
محل انتشار : کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیرساخت های شهری
تاریخ انتشار : 08 مرداد 1394
قیمت : رایگان

عنوان : ارزیابی رفتار لرزه ای میکروپایلهای مایل با نرم افزار FLAC3D

نویسنده یا نویسندگان : سید مهدی رادقی مهرجو
موضوع : میکروپایل
محل انتشار : دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
تاریخ انتشار : 17 ارديبهشت 1394
قیمت : رایگان

عنوان : بررسی تاثیر سیستم میکروپایل بر روی افزایش ظرفیت باربری پی های مستقر بر روی خاک های سست اشباع

نویسنده یا نویسندگان : سهیل قره - محسن مهدی زاده
موضوع : میکروپایل
محل انتشار : ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
تاریخ انتشار : 27 بهمن 1393
قیمت : رایگان

عنوان : الزامات طراحی و اجرای یک مسابقه میکروپایل

نویسنده یا نویسندگان : بهمن پنجعلی زاده مرسه
موضوع : میکروپایل
محل انتشار : اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
تاریخ انتشار : 11 دی 1393
قیمت : رایگان

عنوان : بررسی چیدمان گروه میکروپایل در خاک غیر چسبنده

نویسنده یا نویسندگان : سید مرتضی مرندی - مرضیه خسروی
موضوع : میکروپایل
محل انتشار : دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
تاریخ انتشار : 28 آذر 1393
قیمت : رایگان

عنوان : بررسی تاثیر پارامترهای موثر میکروپایل بر روی نشست خاک

نویسنده یا نویسندگان : سهیل قره - محسن مهدی زاده - منیژه سالاری
موضوع : میکروپایل
محل انتشار : اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
تاریخ انتشار : 13 آذر 1393
قیمت : رایگان

عنوان : بررسی عددی و مقایسه ظرفیت باربری فشاری میکروپایل و سامانه جدید میکروبالب درخاک های درشت دانه

نویسنده یا نویسندگان : سید عبداله پورتنگکی - منصور مصلی نژاد
موضوع : میکروپایل
محل انتشار : اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
تاریخ انتشار : 13 آذر 1393
قیمت : رایگان

عنوان : بررسی تاثیر زاویه میکروپایل شبکه ای بتن آرمه بر اندرکنش سینماتیکی خاک– فونداسیون – میکروپایل - سازه

نویسنده یا نویسندگان : علیرضا مرتضایی - کیوان عبدالهی
موضوع : میکروپایل
محل انتشار : ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
تاریخ انتشار : 15 مهر 1393
قیمت : رایگان

عنوان : افزایش ظرفیت باربری و بهسازی بستر روانگرا با استفاده از میکروپایلها

نویسنده یا نویسندگان : صادق رسابخش - رضا اصلانی - جابر ممقانیان
موضوع : میکروپایل
محل انتشار : هشتمین کنگره ملّي مهندسي عمران، بابل
تاریخ انتشار : 17 ارديبهشت 1393
قیمت : رایگان

عنوان : بهسازی لرزه ای زمان تناوب ساختگاه با اعمال میکروپایل شبکه ای

نویسنده یا نویسندگان : کیوان عبدالهی - علیرضا مرتضایی
موضوع : میکروپایل
محل انتشار : اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
تاریخ انتشار : 01 آبان 1392
قیمت : رایگان

عنوان : بررسی تأثیر رفتار خمیری بر روی اندرکنش لرزه ای خاک- میکروپایل ها- سازه

نویسنده یا نویسندگان : سید مهدی رادقی مهرجو - مهیار عربانی
موضوع : میکروپایل
محل انتشار : دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک
تاریخ انتشار : 03 آذر 1391
قیمت : رایگان

عنوان : تقویت پی ها بوسیله میکروپایل ها

نویسنده یا نویسندگان : احمد نجف آبادیان - حمید هاشم الحسینی
موضوع : میکروپایل
محل انتشار : نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
تاریخ انتشار : 21 ارديبهشت 1391
قیمت : رایگان

عنوان : بهینه سازی چیدمان و مشخصات ریزشمعهادرزیرفونداسیون با استفاده از الگوریتم ژنتیک

نویسنده یا نویسندگان : محمدقاسم سحاب - سمانه عجمی
موضوع : میکروپایل
محل انتشار : نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
تاریخ انتشار : 21 ارديبهشت 1391
قیمت : رایگان

Back to Top