عنوان بهینه سازی چیدمان و مشخصات ریزشمعهادرزیرفونداسیون با استفاده از الگوریتم ژنتیک
شماره 30
توضیحات

یکی از روشهای موثر دربهبود ظرفیت باربری خاک و کاهش نشت شالوده ها اجرای ریزشمع درزیرآنها می باشد روشهای متداول اجرای شمعهای بتنی درجا و یا کوبیدن شمعهای پیش ساخته توام با دست خوردن خاک اطراف شمع می باشد لیکن ریزشمع ها به دلیل قطر کوچک و نحوه خاص اجرا کمترین دست خوردگی را درخاک زیرشالوده ایجاد کرده و بعلاوه سرعت اجرای بالاتر و هزینه کمتری را نیز به همراه دارند از این رو دردو ده اخیر استفاده از ریزشمع به عنوان یک گزینه اقتصادی و آسان نسبت به استفاده از شمع و یا سایر روشهای بهبود ظرفیت باربری خاک همچون تراکم دینامیکی مطرح شده و دربسیاری از پروژه ها به کار برده شده است دراین مقاله ضمن بررسی روشهای متداول طراحی ریزشمع ها به ارایه یک الگوریتم و یک برنامه کامپیوتری برای تعیین چیدمان قطر و طول بهینه ریزشمع ها مبتنی بریک الگوریتم ژنتیک پرداخته شده است.

موضوع میکروپایل
نویسندگان محمدقاسم سحاب - سمانه عجمی
محل انتشار نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
تاریخ انتشار 2012-05-10
قیمت
بازدید 0
دانلود 0

Back to Top