عنوان بهسازی بستر پی با استفاده از ریزشمع ها میکروپایل مطالعه موردی هتل الزهرا
شماره 5
توضیحات

این مقاله اثر استفاده از ریز شمع ها را در بهسازی پی مورد بررسی قرار می دهد. تحقیق حاضر در شهرمشهد و در محل پروژه هتل الزهرا با اسکلت فولادی 22 سقف انجام گرفته است. به دلیل شرایط خاص پروژه ازجمله وجود تراز فونداسیون در عمق 81 متری و بالا بودن سطح آب زیرزمینی تا تراز کف پی و فرسایش و حفرات ایجاد شده در لایههای خاک ماسهای و سیلتی زیر فونداسیون در اثر جریان آب زیرسطحی در اثر پمپاژ آباستفاده از ریز شمع ها به عنوان ابزاری برای بهسازی در دستور کار قرار گرفت. در این راستا 4 ریز شمع مختلف با طول های 3 و 6 متر در محل پروژه اجرا شدند و تست بارگذاری روی آن ها انجام گرفت و ظرفیت های فشاری مربوطه محاسبه گردیدند. ظرفیت فشاری ریزشمع های 6 متری حدود 81 تن و 3 متری حدود 7 تن به دست آمد.با توجه به ظرفیت فشاری مناسب بدست آمده برای ریز شمع های 6 متری و ظرفیت فشاری مناسب این ریز شمع ها در مقایسه با ریزشمع های 3 متری در این پروژه استفاده از ریز شمع هایی با عمق حفاری حداقل 6 متر در دستور کار قرار گرفت. در انتها پلان پیشنهادی برای اجرای ریزشمع ها در پروژه ارائه شد

موضوع میکروپایل
نویسندگان دانیال محمدزادشادمهری - بهنام قربانی - امیر زبیدی - حمید رجایی
محل انتشار کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
تاریخ انتشار 2015-12-14
قیمت
بازدید 0
دانلود 0

Back to Top