اعضای هیئت علمی سایت

  • مهندس صادق رسابخش
    موسس و مدیر سایت مرجع شمع ایران
  • دکتر امین کشاورز
    عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس

  • دکتر جابر ممقانیان
    دانشجوی دکترای دانشگاه علم و صنعت

استعلام قیمت ، معرفی پیمانکار و مشاوره تلفنی

 تماس با کارشناسان سایت

 هر روز هفته و تعطیلات ساعت 8 الی 21

 استعلام قیمت ، معرفی پیمانکار و سوالات اجرایی:  4668 029 0912      کارشناس فنی و طراحی: 4658 029 0912

 

Back to Top