عنوان تقویت پی ها بوسیله میکروپایل ها
شماره 12
توضیحات

میکروپایلها عناصر سازه ای هستند که معمولا جهت تقویت سازه های موجود و یا کاهش نشست ها مورد استفاده قرارمیگیرند تقویت فونداسیون ها به دو منظور ایجاد می شود تقویت فونداسیون های ضعیف و افزایش میزان بار وارده از طرف ساختمان برفونداسیون برای مثال افزایش تعداد طبقات دراین مقاله روش جدیدی برای مقاوم سازی پی های سطحی بوسیله میکروپایل بصورت غیرمستقیم ارایه می گردد دراین روش یک سری دال بتنی دراطراف پی مورد نظر احداث شده و این دالهای بتنی بوسیله میکروپایلها خاک اطراف پی را تحت فشار میگذارد عملکرد این روش بوسیله شبیه سازی عددی سه بعدی مورد بررسی قرارگرفته شده و درآن نشان داده شده است که اجرای این تمهیدات می تواند به خوبی ظرفیت باربری را بهبود بخشد.

موضوع میکروپایل
نویسندگان احمد نجف آبادیان - حمید هاشم الحسینی
محل انتشار نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
تاریخ انتشار 2012-05-10
قیمت
بازدید 0
دانلود 0

Back to Top