اعضای هیئت علمی سایت

  • مهندس صادق رسابخش
    موسس و مدیر سایت مرجع شمع ایران
  • دکتر امین کشاورز
    عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس

  • دکتر جابر ممقانیان
    دکترای ژئوتکنیک دانشگاه علم و صنعت

استعلام قیمت ، معرفی پیمانکار و مشاوره تلفنی

 تماس با کارشناسان سایت

 شنبه الی پنجشنبه ساعت 8 الی 18

 استعلام قیمت ، معرفی پیمانکار و سوالات اجرایی:  09120294668      کارشناس فنی و طراحی: 09120674297

 

Back to Top