عنوان ارزیابی فنی اقتصادی ساخت دکل برق فشار قوی به وسیله میکروپایل و روشهای معمول
شماره 23
توضیحات

خطوط انتقال نیرو و یا دکلهای برق از ارکان مهم در صنعت برق می باشند باتوجه به بررسی های به عمل آمده در طراحی و ساخت برجهای انتقال نیرو، بیشترین هزینه مربوط به ساخت فندانسیون می باشد طراحی یک فونداسیون با عملکرد مطلوب برای دکلها به میزان زیادی تحت تاثیر خاک موجود در مسیر انتقال و وضعیت منطقه موجود می باشد شمع ها معمولا به صورت اتکائی ، اصطکاکی و یا تراکمی مورد استفاده قرار می گیرند. استفاده از میکروپایلها علاوه بر ایجاد نقش باربری موجب تسلیح خاک منطقه مورد نظر نیز می گردد.

موضوع میکروپایل
نویسندگان مهدی مهدوی عادلی - سعید قدیم نژاد
محل انتشار کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیرساخت های شهری
تاریخ انتشار 2015-07-30
قیمت
بازدید 0
دانلود 0

Back to Top