عنوان افزایش ظرفیت باربری و بهسازی بستر روانگرا با استفاده از میکروپایلها
شماره 2
توضیحات
موضوع میکروپایل
نویسندگان صادق رسابخش - رضا اصلانی - جابر ممقانیان
محل انتشار هشتمین کنگره ملّي مهندسي عمران، بابل
تاریخ انتشار 2014-05-07
قیمت
بازدید 0
دانلود 2

Back to Top