عنوان بررسی چیدمان گروه میکروپایل در خاک غیر چسبنده
شماره 18
توضیحات

در سال 1952 یک شرکت ایتالیایی شروع به طراحی شمع هایی با قطر کمتر از قطر های رایج آیین نامه ای آن زمان کرد. این شمع ها ابتدا با نام پالی رادیس یا روت پایل معرفی شدند [ 1 ] . امروزه میکروپایل ها به صورت گسترده ای به عنوان عناصر زیر سازی برای جلوگیری از نشست سازه های موجود با افزایش ظرفیت باربری و نگهداری از فونداسیون های موجود در جایی که خاکبرداری در مجاورت یا دقیقاً زیر سازه ها انجام شود، استفاده می شوند.در این مقاله سعی شده است که با مدل سازی یک فونداسیون مربعی بر روی خاک غیرچسبنده، تغییرات نشست گروه میکروپایل های متشکل از دو، سه و چهار میکروپایل با چیدمان های متفاوت بررسی شود. در نتیجه مقایسه های انجام شده چیدمانی که توزیع متعادل تری از سطح بارگیری برای هر یک از میکروپایل های گروه ایجاد کند، نشست کمتری نیز بعد از بارگذاری در مرکز فونداسیون ایجاد می کند.

موضوع میکروپایل
نویسندگان سید مرتضی مرندی - مرضیه خسروی
محل انتشار دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
تاریخ انتشار 2014-12-19
قیمت
بازدید 0
دانلود 0

Back to Top