عنوان بررسی تاثیر پارامترهای موثر میکروپایل بر روی نشست خاک
شماره 16
توضیحات

امروزه پیشرفت روزافزون مهندسی ژئوتکنیک در بهبود و اصلاح خواص فیزیکی و مقاومت برشی خاک امکان ساخت سازه هایی با احجام و بار سرویس بالا و با صرف هزینه هایی به مراتب کمتر از اجرای شمع های درجا را میسر نموده است یکی از این روش ها استفاده از میکرو پایلهای تزریقی می باشد که عمدتا جهت کنترل نشست های نامتقارن ، افزایش ظرفیت باربری و مقابله با روانگرایی مورد استفاده قرار می گیرند در این مقاله به بررسی اثر پارامترهای مختلف بر روی نشست و نیروی محوری تولید شده در میکروپایلها با استفاده از نرم افزار اجزای محدود PLAXIS پرداخته می شود و در نهایت به بررسی نتایج و انتخاب موثرترین پارامتر در طراحی برای کاهش نشست پرداخته می شود.

موضوع میکروپایل
نویسندگان سهیل قره - محسن مهدی زاده - منیژه سالاری
محل انتشار اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
تاریخ انتشار 2014-12-04
قیمت
بازدید 0
دانلود 0

Back to Top