ID 16
دولت
ایجاد توسط Super User
پرسش دستگاه های میکروپایل قابلیت استفاده در زیر سقف با ارتفاع 2/8 متر را دارند؟
جواب بله ، این دستگاه قابلیت اجرای میکروپایل در زیر سقف را دارند.
رده میکروپایل
نمایش عمومی
تاریخ ایجاد 2014-11-30 12:59:59
بازدید 0

Back to Top